Kısıkköy San.Sit.Saim Çıkrıkçı Cd. No. 73 Kısıkköy/Menderes/İzmir.

Faydalı Bilgiler


Isı Yalıtımı Maliyetleri Azaltır

Isı Yalıtımı

Isı yalıtımının, dolaylı birçok faydası vardır. Isı yalıtımı yapılan yeni binalarda ısınma için daha az enerji gerekeceğinden, kazan büyüklüğü, radyatör sayısı ve kalorifer tesisatının diğer ekipmanları daha az kullanılır. Radyatör sayısının ve dilimlerinin azalması, odaların kullanım alanını da artıracaktır. Isı yalıtımının yaygınlaşması bu alanda yatırımları artıracak ve bu da işsizliği azaltıcı bir gelişme olacaktir.Aynı zamanda tesisatlarda yapılan ısı yalıtımı, tesisatları korozyondan koruyarak ömrünü uzatacaktır.

Yalıtımlı ve Yalıtımsız Bir Binanın Mukayesesi

İstanbul’da inşa edilecek olan bir binanın yalıtılması ile işletme ve ilk yatırım maliyetlerinden elde edilebilecek parasal tasarrufu, bir örnekle anlatmak mümkün. Hesaplamalarda; taban alanı 200 m2 olan (her katında 90 m2’lik ikişer daireye sahip) 4 katlı bir apartman örnek alındı. Söz konusu binada; 264,4 m2’si betonarme kolon ve kiriş, 297,4 m2’si tuğla dolgu duvar olmak üzere, toplam 561,8 m2’ dış duvar alanı mevcut. Kat yüksekliği 2,7 m olan binada, 86,2 m2 camlama bulunuyor.

Yalıtımsiz Durum (Mevcut Durum):

Yalıtımsız durumda binada herhangi bir ısı yalıtım malzemesi kullanılmamıştır. Dış duvarlar 19 cm tuğla üzerinde 2 cm iç ve dış sıvaya sahiptir. Tavan ve tabanda da ısı yalıtımı bulunmuyor. Yalıtımlı durum (TS 825’e uygun): yalıtımlı durumda ise binanın tavan, taban ve dış duvarlarinda; TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” ve “Isı Yalıtım Yönetmeliği”ne uygun olacak şekilde ısı yalıtım malzemelerinin kullanıldığı varsayılmıştır. Tavanda 12 cm, tabanda 4 cm ve duvarlarda dıştan 4 cm ısı yalıtım malzemeleri kullanılmıştır. Böylece binanın yalıtımsız ve yalıtımlı durumları arasında doğalgaz tasarrufu ve yalıtım maliyeti mantolama maliyeti açısından bir karşılastırma yapmak mümkün olmaktadir. Karşılaştırmada pencerelerin etkisi ele alınmamıştır. Her iki durumda da binanın pencerelerinin 12mm boşluklu yalıtım camı ünitesi ve plastik doğramalı olduğu kabul edilmistir. TS 825’e göre binada uygulanacak yalıtım kalınlığı belirlenmiş ve yapı elemanlarının detaylari oluşturulmuştur. Binanın ısıtma yükü ise TS 2164’e göre hesaplanmıştır.

Sonuçlar

Örnek binaya yapılan ısı yalıtımı uygulamasıyla; sağlıklı ve konforlu yaşam koşullarının oluşturulması için gerekli yıllık ısıtma ihtiyacında yaklaşık % 60’lık azalma hesaplanmıştır. Yalıtımsız binanın toplam ısı kaybı 79 kw., buna karşılık yalıtımlı binada toplam ısı kaybı 32 kw olarak hesaplanmıştır. Yalıtım uygulamalarının toplam ısı kaybını azaltıcı etkisi; ekonomik olarak hem işletme, hem de ilk yatırım maliyetlerine etki edecektir.

İlk Yatırım Maliyetleri Açısından Karşılaştırma

Toplam ısı kaybının düsük olması; kazan kapasitesinin küçülmesini, radyatör miktarının azalmasını ve ısıtma tesisatında kullanılan borularin çaplarının küçülmesini sağlar. Bu durum ısıtma sistemi için gerekli olan ilk yatırım maliyetini düşürür.

Yalıtımsız binada toplam ısı kaybina bağlı olarak kullanılması gereken kazanın kapasitesi 82 kw iken, yalıtımlı binada 35 kw’lık bir kazan tüm ihtiyaçları karşılar. Kazanın maliyetini öncelikle kapasitesi belirler. Yalıtımsız binada tesis edilmesi gereken kazanın maliyeti 2.531 $ iken TS 825’e uygun yalıtımlı binada kazan maliyeti 893 $’dır. Bu çalişmada ele alınan binaya yalıtım uygulanması ile kazan maliyetinden edilen tasarruf 1.638 $’dır.

Benzer şekilde; ısıtma yükünün yalıtım uygulamasi ile azalmasi, ısı transfer yüzeyi sağlayan radyatörlerin de miktarını ve dolayısıyla maliyetlerini düşürür. Yalıtımsız binada kullanılması gereken radyatör maliyeti 1.250 $ iken TS 825’e uygun yalıtımlı binada radyatör maliyeti 534 $’dır. Yalıtım uygulanan binada, radyatör maliyetinden 716 $ tasarruf edilmiştir.

Yalıtımlı / mantolama lı ve yalıtımsız bina ilk yatırım yönüyle ele alındığında; yalıtımsız binada ısıtma sistemi için 8000 TL yatırım gerekirken, yalıtımlı binada sadece 3000 TL’lık bir yatırım yeterlidir. Yalıtım uygulaması ile ısıtma sisteminin kurulmasinda 2.354 $ tasarruf elde edilir. Bu gider sadece bir defaya mahsustur.

İsletme Maliyetleri Açısından Mukayese

Toplam ısı kaybının düşük olmasının bir başka getirisi de ısıtma için gereken yakıt miktarının azalması ve işletme maliyetlerinin düşmesidir. Yalıtımsız binada, ısıtma periyodu boyunca yıllık 9000 TL değerinde 23.413,75 m3 doğalgaz yakılması gerekirken, yalıtımlı binada ayni zaman aralığında 4100 TL değerinde 9.993,67 m3 doğalgaz kullanılması yeterlidir. Dolayısıyla işletme maliyetleri ele alındığında; yalıtım uygulaması ile yıllık 4500 TL tasarruf yapılmaktadir.

İzolasyon uygulamasının belirli bir maliyetinin olması kaçınılmazdir. Bu binanın yalıtımı 23000 TL değerinde bir ilk yatırım maliyetine sahiptir. Fakat ısıtma sisteminin ilk yatırım maliyetinden 5000 TL tasarruf edilmesi ile yalıtım uygulamasının ilk yatırım maliyeti 19000 TL olarak düşünülebilir. Söz konusu bu yatırım maliyeti, isletme maliyetlerinden elde edilen tasarruf göz önüne alındığında (19000 RL / 4900 TL) yalıtım uygulamasının, binanın 4. kullanım yılında kullanıcısına kâr ettiren bir yatırım olduğu ortaya çıkar. Bu çalışmada binada yaz mevsiminde soğutma yapılmadığı göz önüne alınmıştır. Dolayısıyla, hem ısıtma hem de sogutma sistemlerinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlayan yalıtım uygulamalarının, sadece ısıtmadaki etkisi ile yalıtım için yapılması gereken yatırımın 4 yılda kendini geri ödediği sonuç elde edilmistir. Soğutma sistemine de sahip olan binalarda sistem kendini çok daha kisa sürede geri ödeyecektir. Yalıtımsız binanın toplam ısı kaybi 79 kw, yalıtımlı binanın toplam ısı kaybi 32 kw olarak hesaplanmıştır. İlk yatırım ve işletme maliyetleri açısından iki yapı aşağıda karşılaştırılmıştır.

Kazan (Isıtma Tertibatı) Maliyetleri

Yalıtımsiz binadaki kazan maliyeti: 5000 TL
Yalıtımlı binadaki kazan maliyeti: 2000 TL
Kazan maliyetinden tasarruf: 3000 TL

Radyatör Maliyetleri

Yalıtımsız binadaki radyatör maliyeti: 2500 TL
Yalıtımlı binadaki radyatör maliyeti: 1000 TL
Radyatör maliyetinden tasarruf: 1500 TL

Toplam Isıtma Sistemi Maliyeti

Yalıtımsız binadaki sistem maliyeti: 7500 TL
Yalıtımlı binadaki sistem maliyeti: 3000 TL
Toplam sistem maliyetinden tasarruf: 4500 TL

İşletme Maliyetleri Açısından Mukayese

Gerekli olan yıllık yakıt miktarı ve maliyeti
Yalıtımsız binadaki yakıt maliyeti (23.413,75 m3 doğalgaz); 8000 TL
Yalıtımlı binadaki yakıt maliyeti (9.993,67 m3 doğalgaz); 4000 TL
Isletme maliyetinden tasarruf (13.420,08 m3 doğalgaz); 4000 TL

Isı yalıtımı

Enflasyonun olmadığı ve yakıt fiyatının hiç artmadığı düşünülse dahi, geri ödeme süresi hesaplandiğinda 3-4 yıl sonucuna ulaşılır. Geri ödeme süresi; enflasyon oranının yüzde 5 olması durumunda; 2-3 yıl, % 10 olması durumunda ise neredeyse 2 yıldır.erilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

 

2016 © Bütün Hakları Saklıdır. İzmir Söve